Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Lonis Tattoo Studio House Of Art, σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και φροντίζει να τα προστατεύει και να τα κρατάει ασφαλή με κάθε δυνατό μέσο και τρόπο.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η Lonis Tattoo Studio House Of Art συλλέγει από εσάς· πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα· σε ποιους τα διαβιβάζουμε/γνωστοποιούμε· τι δικαιώματα έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και δέσμευση για εμάς και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας www.lonistattoo.com προκειμένου να είστε σίγουροι ότι είστε ενήμεροι για και ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές.

  1. Ποιοι είμαστε;

Είμαστε η Lonis Tattoo Studio House Of Art – με έδρα την Αθήνα, Λεκανίδη 1-3, Αγ. Δημήτριος 173 43, 210-9739010, (ΑΦΜ 117966999 - ΔΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (εφεξής και για λόγους συντομίας “η Εταιρία”). Η εταιρεία μας παρέχει στους επισκέπτες της μέσω της υπηρεσίας Αγορά Προϊόντων, η οποία φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lonistattoo.com, τη δυνατότητα να περιηγηθούν, να ενημερωθούν, να αναζητήσουν τιμές και είδη προϊόντων και υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, τα οποία διατίθενται από την Εταιρεία.

  1. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και πως τα συλλέγουμε;

2.1 H Εταιρία συλλέγει για φυσικά πρόσωπα , προσωπικά στοιχεία των χρηστών της, όπως - αναφερόμενα- όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, οδός, αριθμός, Τ.Κ , πόλη και email, μόνο όταν οι ίδιοι παρέχουν αυτά, άμεσα και εκουσίως, είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας με την εταιρία μας, είτε με αποστολή από αυτούς μηνύματος στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. για οποιοδήποτε λόγο.

2.2. H Εταιρία συλλέγει για νομικά πρόσωπα, στοιχεία των χρηστών της, όπως – αναφερόμενα , Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Δ/νση, Τηλ, Τ.Κ , Επάγγελμα, και e-mail, μόνο όταν οι ίδιοι παρέχουν αυτά, άμεσα και εκουσίως, είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας με την εταιρία μας, είτε με αποστολή από αυτούς μηνύματος στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. για οποιοδήποτε λόγο.

Σκοπός της συμπλήρωσης των πεδίων αυτών είναι η βούληση των εμπόρων (φυσικών ή νομικών προσώπων) , να γνωρίσουν τις υπηρεσίες μας, να μάθουν πληροφορίες της μεταξύ μας συνεργασίας.

2.3. Η εταιρεία συλλέγει επίσης δεδομένα συμμετεχόντων, όπως όνομα επώνυμο και email, μέσω διαγωνισμών που πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι συμμετέχοντες δίνουν τα προσωπικά τους στοιχεία είτε κάνοντας εγγραφή (log in) μέσω λογαριασμού που διατηρούν στα social media (Facebook, Twitter, Instagram) είτε μέσω email, είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Δεν διαθέτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και εγγυούμαστε ότι δεν γίνεται καμία χρήση πέραν των προβλεπόμενων από τον νόμο και πέρα των όσων αποκλειστικά αναφέρουμε στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου μας.

  1. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για:

3.1. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε με βάση την παράγραφο 2.1 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, χρησιμοποιούνται με σκοπό την διευκόλυνση της επικοινωνίας των χρηστών/καταναλωτών μαζί μας, την υποβολή ερωτήσεων τους προς εμάς και την απάντηση αυτών από εμάς, την αναφορά οποιουδήποτε προβλήματος ή αιτήματος τους.

3.2. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε με βάση την παράγραφο 2.2 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο παροχής διευκρινίσεων από την εταιρίας μας.

  1. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

4.1. Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με συνεργάτες μας για Πέντε (5) χρόνια προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.

4.3. Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, τα διαγράφουμε ή τα καταστρέφουμε με ασφάλεια. Επίσης, λαμβάνουμε υπ' όψη εάν και πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε με την πάροδο του χρόνου τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε, καθώς και εάν μπορούμε να τα διατηρήσουμε ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς ή να σας ταυτοποιήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

4.4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλείσθε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-3455470 ή στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και ζητήστε τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.

  1. Τα δικαιώματά σας

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε.

Επιπλέον, έχει τα εξής δικαιώματα:

5.1. To δικαίωμα πληροφόρησης για το εάν διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα και, αν ναι, ποια είναι τα δεδομένα αυτά, γιατί τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε και για πόσο χρονικό διάστημα.

5.2 Το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής (εκτός από τις περιπτώσεις που τηρούμε προσωπικά δεδομένα συνεργατών μας για φορολογικούς σκοπούς), καθώς και περιορισμού της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων.

5.3. Το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (βλ. ανωτέρω παράγραφος 3.1.), χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν έχουμε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

5.4. Το δικαίωμα να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν την βασίσουμε στο έννομο συμφέρον (ή συμφέρον τρίτου), αλλά η συγκεκριμένη κατάστασή σας να σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους για τον λόγο αυτόν. Επίσης, έχετε το δικαίωμα αντίταξης, όταν η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Η απόκτηση πρόσβασης από εσάς στα δεδομένα σας, με βάση τα δικαιώματα σας, θα γίνεται δωρεάν, χωρίς κανένα απολύτως κόστος, άμεσο ή έμμεσο. Όταν όμως το αίτημα σας είναι σαφώς υπερβολικό, αβάσιμο και δυσανάλογο σε σχέση με την άμεση άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος. Εναλλακτικά, σε αντίστοιχες περιπτώσεις ενδέχεται να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας.

  1. Η ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η εταιρεία μας σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και το επιδεικνύει εμπράκτως, δεσμευόμενη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων που της παρέχετε. Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται με τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer - Ασφαλές Στρώμα Υποδοχών). Η τεχνολογία SSL αποτελεί τη βασική μέθοδο στον κλάδο κρυπτογράφησης προσωπικών πληροφοριών για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους στο διαδίκτυο.

  1. Διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η Εταιρεία μας δε μεταβιβάζει δεδομένα σας σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενδέχεται όμως, να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα εξής τρίτα μέρη για τους σκοπούς που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και μόνο:

α) Κυβερνητικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές και άλλες διωκτικές αρχές για συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται αποκλειστικά από νομική υποχρέωση (Νόμος), είτε το επιβάλλουν οι αρμόδιες αρχές.

β) Νομικούς και άλλους επαγγελματίες συμβούλους, δικαστήρια και φορείς επιβολής του νόμου, προκειμένου να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας που προκύπτουν από τη σύμβασή μας μαζί σας.

γ) Κοινωνικά δίκτυα: Μέσω του ιστότοπου www.lonistattoo.com ή πριν από την επίσκεψή σας στον ιστότοπο μας, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών. Όταν είστε εγγεγραμμένος με το λογαριασμό που διατηρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα λάβουμε τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας μέσα από αυτά, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις απορρήτου που επιλέγετε, προκειμένου να βελτιωθεί και να εξατομικευτεί η χρήση του ιστότοπού μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συνδέσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον ιστότοπο μας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να κοινοποιηθούν τα στοιχεία σας στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσής σας και, πιθανώς, να παρουσιαστούν στο προφίλ που διατηρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να είναι προσβάσιμα σε άλλους στο δίκτυό σας. Συμβουλευτείτε τη δήλωση απορρήτου αυτών των τρίτων μερών παρόχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να μάθετε περισσότερα για αυτές τις πρακτικές. 

  1. Ανήλικοι χρήστες/επισκέπτες

Οι ανήλικοι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας εφόσον έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Εάν έχουν ηλικία κάτω των 16 ετών έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανηλίκους άνω των 16 ετών, η υποβολή είναι έγκυρη μόνον εφόσον παρασχεθεί ή εγκριθεί έστω από έναν γονέα αυτού. Στην περίπτωση υποβολής από ανήλικο κάτω των 16 ετών, η Εταιρία μας θα διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες αμέσως μόλις λάβει γνώση ή διαπιστώσει αυτό καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

  1. Χρήση cookies

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας.

Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας. Εφόσον συνεχίσετε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε την χρήση cookies.

Τα cookies, δύναται να χρησιμοποιούνται από την Lonis Tattoo Studio House Of Art, αλλά και τρίτους (Google, Facebook κτλ), για την προώθηση προϊόντων που έχετε ήδη δει σε προηγούμενή σας επίσκεψη στον ιστότοπό μας (επαναληπτικό Marketing). Κάνοντας πλοήγηση στον ιστότοπό μας, δίνεται την συγκατάθεσή σας όσο αναφορά την χρήση των cookies και του επαναληπτικού Marketing.

Φυσικά, έχετε την δυνατότητα να μην αποθηκεύονται cookies στο φυλλομετρητή σας. Αυτό γίνεται από εδώ εάν χρησιμοποιείτε Firefox ή από εδώ εάν χρησιμοποιείτε Chrome.

  1. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.

STATEMENT OF PERSONAL DATA PROTECTION

Lonis Tattoo Studio House Of Art, respects your personal information and takes care to protect and keep it safe by all means possible.
This Privacy Statement describes the personal information that Lonis Tattoo Studio House Of Art collects from you; how we collect, use and protect your personal information; to whom we transmit / disclose it; given these.
We acknowledge that the protection of personal data is a continuing responsibility and commitment to us, and will therefore update and amend this Statement from time to time. Please visit our website at www.lonistattoo.com from time to time to make sure you are aware of and happy with any changes.

 

We are the Lonis Tattoo Studio House Of Art - based in Athens, Lekanidis 1-3, Ag. Dimitrios 173 43, 210-9739010, (AFM 117966999 - DOU AG. DIMITRIOU), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (hereinafter "the Company" for short). Our company provides its visitors through the Product Purchase service, hosted at www.lonistattoo.com, the ability to browse, be informed, to search for prices and types of products and services, depending on their needs and preferences. , which are available from the Company.

 

2. What personal information do we collect about you and how do we collect it?

2.1 The Company collects personal information about its users, such as - mentioned - name, surname, telephone, street, number, postcode, city and email, only when they themselves provide it, directly and voluntarily, or by completing it. contact us or send them a message to our email address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for any reason.

2.2. The Company collects, for legal entities, the information of its users, such as - Reported, Name, VAT, DU, Directorate, Tel, Post, Post, Profession, and e-mail, only when they provide it directly and voluntarily, either by completing the contact form with our company or by sending them a message to our email address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for any reason.
The purpose of filling in these fields is the willingness of merchants (natural or legal persons) to get to know our services, to learn information about our cooperation.

2.3. The company also collects participant data, such as full name and email, through competitions that it holds on a regular basis. Participants provide their personal information either by logging in to a social media account (Facebook, Twitter, Instagram) or by email, or by filling in the contest form.

 

We do not share your personal information with anyone and we guarantee that no use will be made beyond what is required by law and beyond what is expressly stated in our Privacy Policy.

3. Your personal information is used for:

3.1. The personal information we collect under section 2.1 of this Privacy Policy is used to facilitate the communication of users / consumers with us, to ask questions and to respond to them, to report any problems or requests.

3.2. The personal information we collect under section 2.2 of this Privacy Policy is used for the purposes of clarification by our company.

4. Time to keep your personal information

4.1. We keep personal information associated with our affiliates for five (5) years in order to fulfill our obligation to maintain accurate records for tax or other administrative purposes.

4.3. When we no longer need your personal data, we delete or destroy it safely. We also consider if and how we can minimize the personal data we use over time, as well as whether we can keep it anonymous so they can no longer associate with you or identify you. In this case, we may use them without further notice.

4.4. For more information on the use of your personal information please contact 210-3455470 or email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and ask the Compliance Officer.

5. Your rights

The user has the right to request access at any time to the personal data we process. In addition, it has the following rights:

 5.1. The right to information about whether we hold your personal data and, if so, what this data is, why we keep it / use it and for how long.

5.2 The right to rectify, delete (except where we hold the personal data of our affiliates for tax purposes) and restrict the use of your personal data.

5.3. The right to withdraw your consent at any time (see paragraph 3.1 above) without affecting the legality of the processing for the period prior to withdrawal of your consent. Once we have received notice that you have withdrawn your consent, we will no longer process your information for the purpose or purposes for which you originally agreed, unless we have another legal basis to do so legally.

 5.4. The right to object to the processing of your personal data when we base it on a legitimate interest (or third party interest), but your particular situation may make you want to object to the processing of it. You also have the right to object when our Company processes your personal data for direct marketing purposes.

Your access to your data, based on your rights, will be free of charge, at no cost, direct or indirect. However, when your claim is clearly excessive, unfounded and disproportionate to the immediate exercise of your rights, we may charge you a reasonable fee. Alternatively, we may refuse to satisfy your request in appropriate cases.

6. Security of Your Personal Data

Our company respects your personal data and displays it in good faith, committed to making every effort to safeguard the security of the data you provide. The data you provide is protected by SSL (Secure Socket Layer) technology. SSL technology is the key method in the encryption industry of personal information to ensure their secure transfer over the internet.

7. Transmission of your Personal Data

Our Company does not transfer your data to any third party (natural or legal). The personal data we collect from you is neither transmitted nor processed outside the European Union.

However, we may disclose your personal information to the following third parties for the purposes set out in this Privacy Policy only:
a) Government authorities, law enforcement agencies, regulators and other law enforcement authorities for compliance with legal requirements unless otherwise required by law (Law), or as required by the competent authorities.
b) Legal and other professional advisers, courts and law enforcement agencies, in order to exercise our legal rights under our contract with you.
c) Social Networks: You may access third party social networks through www.lonistattoo.com or prior to your visit to our site. When you are signed in with your social media account, we will receive the personal information you choose to share with us in accordance with the privacy settings you choose to improve and personalize our use of our site. We may use social media links on our site. This will result in your information being shared with your social media provider and likely being presented on your social media profile and accessible to others on your network. Consult the privacy statement of these third-party social media providers to learn more about these practices.

8. Minors / visitors

Minor visitors have access to our services after they have reached the age of 16. If they are under 16 years of age they can access our services only with the consent of their parents or guardians. In the case of the submission of personal information by minors over the age of 16, the submission is valid only if provided or approved by at least one parent. In the case of a minor under the age of 16, our Company will delete all relevant information as soon as it has become aware of or has found it in any way.

9. Use of cookies

We use cookies on this site to provide you with the best possible experience of using the site. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic navigation functions and for personalizing your experience. By continuing to navigate our site, you agree to the use of cookies.

Cookies may be used by Lonis Tattoo Studio House Of Art and third parties (Google, Facebook, etc.) to promote products you have already seen on your previous visit to our site (Remarketing). By browsing our site, you consent to the use of cookies and remarketing.

Of course, you have the option of not storing cookies in your browser. This is done here if you use Firefox or here if you use Chrome.

10. How to contact us?

You can contact us for any questions regarding the processing of your personal information or the use of cookies by us or to exercise your rights by using our website's contact form.

 

Address

Lekanidi 1-3 str
Agios Dimitrios
close to Athens Metro Mall,
metro station "Agios Dimitrios"
Athens - Greece

Visiting Hours

Monday - Friday 11:00 - 19:00
Saturday 11:00 - 16:00
Sunday Closed

Contact Us

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 0030 210-9739010

     

radiant sponsored logo
vegan friendly logo